Penetration testing H4

a) Hedelmiä matalalla. Mitkä vaikuttavat HackTheBoxin helpoimmilta kohteilta? Tiedustele HackTheBox-verkko esimerkiksi porttiskannerilla ja ryömijällä. Noudata Rules-kohdassa annettua scopea.

Tehtävät: http://terokarvinen.com/2019/penetration-testing-tunkeutumistestaus-ict4tn027-3004-intensive-summer-course-2019-w21w22-5-credits

Tässä blogissa käytetyt menetelmät ovat väärin käytettynä laittomia, käytä omalla vastuulla.

Tehtävät tehdään Kali Linux Xfce 64-Bit käyttöjärjestelmään, joka on avattu Live tilaan muistitikulta.

HackTheBox Eu verkon tiedustelu

Liityin HackTheBoxin lähiverkkoon lataamalla HackTheBoxin sivulta nimi.ovpn tiedoston, lataamalla Open-Vpn paketin hallinnasta komennolla “apt-get install openvpn” ja avaamalla lataamani tiedoston Open-Vpn:n kautta komennolla “openvpn nimi.ovpn“.

MetaSploit5

Kali Linuxilla on valmiiksi asennettu MetaSploit5 eli alustin sen ensin komennolla “msfdb init“, joka tekee tietokantoja, johon sijoitetaan tietoja skannauksista. MetaSploitin sain auki komennolla “msfconsole“.

Nmap MetaSploitissa

Sallituksi IP alueeksi HackTheBoxEu on rajannut säännön 2 mukaan: 10.10.10.1 – 10.10.10.254.

Aloitin skannaamaan aluetta Nmapilla komennolla “db_nmap 10.10.10.1-254 -n –top-ports 15“, Skannaa koko alueen portit ja lisää ne MetaSploit:n tietokantaa, ettei tarvitse enää skannata uudestaan ja etuliite db vie tiedot tietokantaan, -n lippu man sivulta “Never do DNS resolution” ja –top-ports 15 man sivulta “Scan <15> most common ports”.

Komennolla “services –up” sain skannatut avonaiset portit listattua MetaSloit:n tietokannasta, lippu –up poistaa turhat portit, jotka eivät ole auki.

host     port proto name      state info
 ----     ---- ----- ----      ----- ----
 10.10.10.101 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.101 80  tcp  http      open  
 10.10.10.101 8080 tcp  http-proxy   open  
 10.10.10.103 21  tcp  ftp      open  
 10.10.10.103 53  tcp  domain     open  
 10.10.10.103 80  tcp  http      open  
 10.10.10.103 135  tcp  msrpc     open  
 10.10.10.103 139  tcp  netbios-ssn  open  
 10.10.10.103 443  tcp  https     open  
 10.10.10.103 445  tcp  microsoft-ds  open  
 10.10.10.119 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.119 80  tcp  http      open  
 10.10.10.120 80  tcp  http      open  
 10.10.10.120 110  tcp  pop3      open  
 10.10.10.120 143  tcp  imap      open  
 10.10.10.121 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.121 80  tcp  http      open  
 10.10.10.122 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.122 80  tcp  http      open  
 10.10.10.123 21  tcp  ftp      open  
 10.10.10.123 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.123 53  tcp  domain     open  
 10.10.10.123 80  tcp  http      open  
 10.10.10.123 139  tcp  netbios-ssn  open  
 10.10.10.123 443  tcp  https     open  
 10.10.10.123 445  tcp  microsoft-ds  open  
 10.10.10.124 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.124 80  tcp  http      open  
 10.10.10.124 443  tcp  https     open  
 10.10.10.124 8080 tcp  http-proxy   open  
 10.10.10.125 135  tcp  msrpc     open  
 10.10.10.125 139  tcp  netbios-ssn  open  
 10.10.10.125 445  tcp  microsoft-ds  open  
 10.10.10.126 80  tcp  http      open  
 10.10.10.126 443  tcp  https     open  
 10.10.10.127 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.127 80  tcp  http      open  
 10.10.10.127 443  tcp  https     open  
 10.10.10.128 80  tcp  http      open  
 10.10.10.129 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.129 80  tcp  http      open  
 10.10.10.130 80  tcp  http      open  
 10.10.10.130 135  tcp  msrpc     open  
 10.10.10.130 139  tcp  netbios-ssn  open  
 10.10.10.130 445  tcp  microsoft-ds  open  
 10.10.10.130 8080 tcp  http-proxy   open  
 10.10.10.131 21  tcp  ftp      open  
 10.10.10.131 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.131 80  tcp  http      open  
 10.10.10.131 443  tcp  https     open  
 10.10.10.132 135  tcp  msrpc     open  
 10.10.10.132 445  tcp  microsoft-ds  open  
 10.10.10.132 8080 tcp  http-proxy   open  
 10.10.10.133 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.133 80  tcp  http      open  
 10.10.10.134 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.134 135  tcp  msrpc     open  
 10.10.10.134 139  tcp  netbios-ssn  open  
 10.10.10.134 445  tcp  microsoft-ds  open  
 10.10.10.139 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.139 80  tcp  http      open  
 10.10.10.140 22  tcp  ssh      open  
 10.10.10.140 80  tcp  http      open  
 10.10.10.152 21  tcp  ftp      open  
 10.10.10.152 135  tcp  msrpc     open  
 10.10.10.152 139  tcp  netbios-ssn  open  
 10.10.10.152 445  tcp  microsoft-ds  open  
 10.10.10.152 3389 tcp  ms-wbt-server open 

Porttien avonaisuudesta voin päätellä mitä palveluita palvelimelta löytyy ja myöhemmin kun hankin tarkempaa tietoa tietyistä koneista voin skannata myös porteista muuta hyödyllistä esim. Ohjelmien versio tietoja.

EyeWitness

Ohjelmalla EyeWitness lisätietoja palvelimista. Ohjelmisto selaa index.html tietoja IP alueelta ja ottaa kuvia etusivusta. Asensin EyeWitness:in komennolla “apt-get install eyewitness” ja tein kansion eyes valmiiksi koti hakemistoon komennolla “mkdir eyes“.

Menin MetaSploit:iin hakemaan kaikkien skannattujen palvelinten IPt. Käytän tähän vaarallista lippua -R, koska RHOST asettaa kaikki koneet maalitauluksi hyökkäyksille eli komennolla “hosts -R” tekee tiedoston kansioon /tmp/msf-db-rhosts-20190523-32617-182v4ck, sitten komennolla “cat /tmp/msf-db-rhosts-20190523-32617-182v4ck | tee /root/eyes/hosts” kopioin kaikki IPt suoraan eyes kansioon. Komennolla “eyewitness -f /root/eyes/hosts –web –prepend-https” otan kuvat niistä palvelimista, joissa eyewitness tunnistaa index.html kotisivun.

Kuva: Kuvasta voidaan päätellä, että palvelimella ehkä Apacheen ja IIS:ään liittyen kesken, koska molemmissa päällä testisivu.

Kotisivun kuvan kaappauksista saadaan tietoa siitä minkälaisia Web- palveluita palvelin ylläpitää.

HackTheBox Graafinen sivu

Menin HackTheBox:in sivulle etsimään tehtäviä, jotka voisivat olla helppoja kohteita. Etsin aktiivisista koneista suodattamalla helppouden mukaan neljä ensimmäistä:

 • 10.10.10.152 – Portti skannauksen mukaan koneella portit 21 FTP, 135 MSRPC, 139Netbios-ssn, 445 Microsoft-Ds ja Ms-Wbt-Server.
Kuva: Ohjelman EyeWitness ottama kuva palvelimesta 10.10.10.152
 • 10.10.10.140 – Portti skannaus 80 HTTP ja 22 SSH.
Kuva: Ohjelman EyeWitness ottama kuva palvelimesta 10.10.10.140

 • 10.10.10.139 – Portti skannaus 80 HTTP ja 22 SSH.
Kuva: Ohjelman EyeWitness ottama kuva palvelimesta 10.10.10.139
 • 10.10.10.134 – Portti skannaus 22 SSH, 135 MSRPC, 139 Netbios-SSN ja 445 Microsoft-Ds. Kotisivuja EyeWitness ei tälle palvelimelle löytänyt.

Lähteet

Pohjana Tero Karvinen 2019: Penetration Testing kurssi, http://terokarvinen.com

Tehtävät:  http://terokarvinen.com/2019/penetration-testing-tunkeutumistestaus-ict4tn027-3004-intensive-summer-course-2019-w21w22-5-credits

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s